STATERA REGO

SKABER BALANCE I DIT ARBEJDSLIV

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Statera Rego:

   1. Betaling: Betaling for coaching-sessioner og andre ydelser fra Statera Rego skal ske inden for den angivne betalingsfrist, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betalinger kan foretages via bankoverførsel eller elektroniske betalingsmetoder som angivet på fakturaen.

   1. Aflysning og ændringer: Hvis du ønsker at aflyse eller ændre en aftalt session, bedes du give besked mindst 24 timer før den planlagte tid. Ved aflysninger eller ændringer med kortere varsel kan der være et aflysningsgebyr. Statera Rego forbeholder sig retten til at ændre eller aflyse en session med passende varsel.

   1. Fortrolighed: Alle oplysninger, der deles under coaching-sessioner eller andre ydelser fra Statera Rego, behandles fortroligt. Statera Rego forpligter sig til at beskytte dine personlige oplysninger og overholde gældende databeskyttelseslove.

   1. Ansvar og erstatning: Statera Rego påtager sig ikke ansvar for eventuelle skader, tab eller konsekvenser, der opstår som følge af brugen af coaching-sessioner eller andre ydelser. Klienten er ansvarlig for sine egne handlinger og beslutninger baseret på de leverede tjenester.

   1. Immaterielle rettigheder: Alle immaterielle rettigheder til materialer, der leveres af Statera Rego, forbliver Statera Rego’s ejendom. Klienten må ikke kopiere, distribuere eller bruge materialet uden forudgående skriftlig tilladelse fra Statera Rego.

   1. Force Majeure: Statera Rego er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af force majeure-hændelser, herunder naturkatastrofer, krig, strejker eller lignende begivenheder uden for Statera Rego’s kontrol.

   1. Tvister og lovvalg: Enhver tvist, der opstår i forbindelse med handelsbetingelserne eller tjenesterne fra Statera Rego, skal forsøges løst gennem forhandlinger mellem parterne. Hvis forhandlingerne ikke fører til en løsning, skal tvisten afgøres i henhold til dansk ret ved de danske domstole.

  Disse handelsbetingelser udgør det juridiske grundlag for samarbejdet mellem Statera Rego og klienten. Ved at indgå et samarbejde med Statera Rego accepterer klienten disse betingelser og forpligter sig til at overholde dem. Det anbefales at læse betingelserne grundigt og stille eventuelle spørgsmål, inden samarbejdet påbegyndes.

  BOOK INTRODUKTIONSMØDE

  Vores forløb er specialtilpasset den enkelte leder. Indtast dine oplysninger og lad os tage en uforpligtende snak om hvad Statera Rego kan gøre for dig.